Pro Váš lepší komfort jsme zvětšili multifunkční sál a přemístili recepci do přízemí.